Meranie, analýza, diagnostika,    
kalibrácia, záznam ...