Domov

 

 

 

 

 

NOVINKY

 

 

 

 

 

Jofra PTC

 

ZERA MT360

 

Chatillon DF II

Po úspešnom uvedení kalibrá-
torov RTC na trh AMETEK prichádza s novým radom
PTC. Má vyplniť vzniknutú medzeru po ukončení výroby úspešného radu ATC.
Viac ...

 

Firma ZERA je tradičným výrobcom prístrojov na kontrolu a kalibráciu elektromerov. Okrem testerov pre výrobu ponúka aj prenosné prístroje, ako napríklad model MT360.
Viac (pdf) ...

 

Nový rad silomerov radu DF II teraz prináša výrazne zvýšenie komfortu pri meraní. Patria sem konektivita USB a Bluetooth a displej s vyšším rozlíšením a farbami.
Viac...

 

 

 

 

 

HPC-500

 

Jofra RTC

 

Grant SQ2020 WiFi

AMETEK prichádza s novými modelmi kalibrátorov tlaku radu Jofra HPC. Majú vysokú presnosť a množstvo funkcí, a pritom sú stále veľmi jednoduché na obsluhu.
Viac (pdf) ...

 

AMETEK neustále pokračuje vo vývoji technológií vedúcich k zlepšeniu presnosti, kvality, výkonnosti a komfortu obsluhy. Dôkazom je nový typový rad kalibrátorov teploty Jofra RTC.
Viac (pdf) ...

 

Nový model datalogera radu SQ2020 s prívlastkom WiFi Vám teraz umožní pohodlný zber zaznamenaných dát do počítača na diaľku pri zachovaní parametrov áznamu.
Viac...

 

 

 

 

 

Adwel - Iris

 

Dranetz PowerXplorer

 

JofraLOG

Prístroje Adwel-Iris slúžia na odhaľovanie skrytých závad na veľkých rotačných strojoch, ktorých včasným odhalením predítede vysokým nákladom za opravy po havárií.
Viac... 

 

Prístroj PowerXplorer v sebe integruje pokročilé funkcie mo- nitorovania kvality a parametrov elektrickej siete. Ľahko sa ovláda, má rýchle vzorkovanie a až 8 vstupných kanálov.
Viac...

 

Softvér JofraLOG umožní užívateľom využIť skener ASM na zber dát z viacerých snímačov. Dáta je možné ďalej spracovávať, exportovaťdo Excelu, a pod.
Viac... 

 

 

 

 

 

FrontDAQ

 

 

Nová generácia dataloggerov FrontDAQ na sledovanie procesov (termočlánky, odporové teplomery, napätie a prúd). Rýchlosťvzorkovania až 7,7kHz na každý kanál.
Viac (pdf) ... 

 

Estetický a inovatívny, to je MicroLite - malý dataloger na monitorovanie a záznam teploty. Je odolný voči prachu a vode. Dáta z neho dostanete pomocou softvéru MicroLab Lite cez USB. Viac...

 

Chatillon TCD225 - nový tester sily vhodný do výroby, na kontrolu kvality a iné aplikácie. S novou konzolou poskytuje vynikajúce parametre a komfortnú obsluhu.
Viac...

 

 

 

 

 

 

 

Nový elfmeter 4100 - prenosný kompaktný prístroj na domáce aj komerčné meranie magne- tických polí s extrémne nízky- mi frekvenciami, generovaných elektrickými zariadeniami.
Viac...

 

Úplne nový Squirrel 2010 - prenosný dataloger s grafic- kým displejom, vynikajúcou konektivitou, univerzálnymi vstupmi, výbornou pamäťou a SW podporou.
Viac...

 

Teplotný kalibrátor JOFRA ATC-125 Ultra Cooler využíva unikátnu technológiu FPSC na dosiahnutie teploty až -90°C. Rozširuje tak rozsah typového radu ATC od -90 až do 650°C.
Viac...

 

 

 

 

 

 

 

Posledným z nových modelov kalibrátorov tlaku firmy Jofra je dokumentačný kalibrátor DPC 500. S vymeniteľnými snímačmi tlaku pokrýva rozsah od vákua až do 1000 barov.
Viac...

 

Nový presný referenčný teplomer DTI-050 poskytuje spolu s etalónovými snímačmi STS riešenie pre kalibrácie, ale aj presné prevádzkové merania.

Viac...

 

Nový tester FTPlus firmy Lloyd Instruments slúži na meranie koeficientu statického a kinetického šmykového trenia podľa medzinárodných noriem, vrátane ASTM D 1894, ISO 8295 a TAPPI T549.
Viac... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepínače meracích miest Jofra radu AMS 800. Rozširujú kalibračné zariadenia Jofra o nové funkcie. Dajú sa zapojiť do zostavy až s 24 kanálmi pre vstupy (RTD, TC, mA, V).

Viac...

 

GRANT SQUIRREL OQ 610 - ústredňa na monitorovanie teplôt v ochrannom boxe odolá aj veľmi vysokým teplotám, a môže tak prejsť lakovňou alebo pecou a poskytnúť údaje o ich teplotnom profile, ...
Viac... 

 

ELTEK GEN II - je záznamník údajov s bezdrôtovým preno-
som údajov z miesta merania do miesta zberu údajov. Je určený napríklad do rozľahlých systémov s obtiažnou inštalá-
ciou kabeláže.
Viac... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibračná pec, kalibračná piecka, kalibrátor tlaku, kalibrátor prúdovej slučky, kalibrácia, elektronický kalibrátor, procesný kalibrátor, simulátor, etalón, normál, etalónový teplomer, silomer, trhačka, krútiaci moment, testery materiálov, meracia ústredňa, datalogger, digitálny kalibrátor, digitálny manometer, gaussmeter, teslameter, fluxmeter, mikroohmmeter, tester izolačnej pevnosti olejov, tester olejov, tester izolačných olejov, TUR, Portatest, Deltatronic, VEB Transformatoren- und Röntgenwerk, Portatest A-2, vn tester olejov, skúšačka olejov, megaohmmeter, tester dialektrík, prúdový zdroj, napäťový zdroj, odporová dekáda, atex certifikát, digitálny teplomer, meteostanica, sekundárny etalón, termočlánok, odporový teplomer, vysokoteplotná pec, laboratorny kúpeľ, kalibračný kúpeľ, zber údajov, diagnostika, RLC mostík, tlaková pumpa, relatívna vlhkosť, teplota, tlak, prepínač, ústredňa, analyzátor plynu, analyzátor spalín, GSM prenos údajov, wattmeter, etalón napätia, napäťový normál, prepínač meracích miest, HVAC merania, prevodník, tlakový prevodník, závažový kalibrátor, dokumentačný kalibrátor, meracie prístroje, frakvenčný kalibrátor, čítač, krútiaci moment, sila, transformátoy - diagnostika, Jofra, Ametek, AOIP, Grant, Eltek, Chatillon, Lloyd, Sefelec, Bell, Lenton, Danbridge, Zimmer, Fourier, ACR, Hart scientific, Heto, Swema, Davenport, Melt flow indexer, HDT / VICAT, Falling Dart, Melt Viscometer, 2 Column Density, Friction Tester, Inclined Plane Slip Tester